Chọn tin tưởng vào Victoria
Đối với chúng tôi, mỗi đứa trẻ là một hạt giống. Mỗi hạt giống sẽ lớn lên và tạo thành những trái ngọt với những tiềm năng khác nhau. Đó là lý do tại sao chương trình giảng dạy độc đáo của chúng tôi tập trung vào cá nhân từng đứa trẻ và phát triên toàn diện chứ không chỉ tập trung vào học thuật. (Tìm hiểu thêm)

Chúng tôi phát triển 8 trí thông minh của trẻ

Triết lý Reggio Emilia và học thuyết Trí thông minh đa dạng (Howard Gardner - Đại Học Harvard) là quan điểm giáo dục xuyên suốt cho tất cả hoạt động tại Victoria Preschool, nơi từng đứa trẻ được tôn trọng, yêu thương và hạnh phúc.

 • Trí thông minh vận động

  Trí thông minh vận động

 • Trí thông minh toán học

  Trí thông minh toán học

 • Trí thông minh thiên nhiên

  Trí thông minh thiên nhiên

 • Trí thông minh quan hệ nhân sinh

 • Trí thông minh nội tâm

  Trí thông minh nội tâm

 • Trí thông minh không gian

  Trí thông minh không gian

 • Trí thông minh âm nhạc

  Trí thông minh âm nhạc

 • Trí thông minh ngôn ngữ

  Trí thông minh ngôn ngữ

Bấm vào ảnh để khám phá

Các lớp học

Chương trình học tại Victoria Preschool được thiết kế riêng biệt để trẻ em được phát triển dựa trên hứng thú và tôn trọng khả năng của từng trẻ bằng cách áp dụng triết lý Reggio Emilia và chương trình dạy học theo dự án, tôn trọng và phát triển 8 trí thông mình của trẻ, khả năng thích ứng và sáng tạo.

HIPPO CLASS

(12 - 24 tháng)

ELEPHANT CLASS

(24 - 36 tháng)

LION CLASS

(3 - 4 tuổi)

DRAGON CLASS

(4 - 5 tuổi)

DINOSAUR CLASS

(5 - 6 tuổi)

Xem thêm

Gặp gỡ cô
Nguyễn Thị Kim Chi

Hiệu Trưởng & kiêm người Sáng Lập

Tôi xác định giấc mơ của mình về một triết lý giáo dục nhân văn và quyết tâm xây dựng nên những ngôi trường mầm non kiểu mới theo triết lý giáo dục Reggio Emilia - nơi mà trẻ được yêu thương, tôn trọng, công bằng, phát huy tất cả các tố chất của bản thân trẻ và hình thành nền tảng của nhân cách tốt.

Xem thêm