Dinosaur Class
Chương trình lớp Dinosaur được biên soạn nhằm hỗ trợ cho trẻ chuẩn bị về mặt xã hội và tình cảm để làm quen với việc học tập theo nhóm. Đây là bước chuyển tiếp quan trọng để bước vào lớp 1. Giai đoạn này được ghi nhận là giai đoạn “đạt tới lứa tuổi có nhận thức” – đó là khả năng nhận thức về trách nhiệm cá nhân, tự định hướng và tư duy logic. Để làm phong phú cho quá trình chuyển đổi này, chương trình học của Victoria áp dụng những thực tiễn sư phạm đã được nghiên cứu kỹ lưỡng giúp trẻ khám phá và nắm bắt được những khái niệm cơ bản và công cụ tìm hiểu phù hợp với lứa tuổi và khả năng của trẻ. Chương trình hỗ trợ sự phát triển trí tuệ của trẻ đồng thời với sự phát triển xã hội, tình cảm và thể chất , thông qua các hoạt động chủ đề, chơi, học theo nhóm, tham gia vào các hoạt động thực tế. Nội dung chương trình học như toán, khoa học hay xã hội được lồng ghép trong các hoạt động dự án, trò chơi và các hoạt động học tập khác. Sĩ số tối đa của lứa tuổi này là 24 bé/ 3 cô giáo