Elephant Class
Các con tiếp tục phát triển vận động, ngôn ngữ, kỹ năng và các giác quan và vẫn hoạt động với đồ vật là chủ đạo, con đã có thể tự phục vụ và phát triển các kỹ năng nhiều hơn lứa tuổi trước. Sĩ số tối đa cho lứa tuổi này là 18 bé/ 3 cô.