Contact Information

Campus 1

VICTORIA BILINGUAL PRESCHOOL SYSTEM HCMC
Nơi trẻ nở hoa trong tình yêu thương
29 Sử Hy Nhan, Phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức
Telephone: 028 3535 0159

Hotline: 0967168058Campus 2

LITTLE SAIGON KINDERGARTEN
Nơi trẻ nở hoa trong tình yêu thương
63/16 Đường Số 36, Phường Linh Đông, TP. Thủ Đức
Telephone: 028 3535 7589

Hotline: 0967168058Email

Victoria.preschool.vn@gmail.com

Telephone

+84 967 168 058