Atelier và Cuộc Sáng Tạo: Khám Phá Danh Sách Các Nguyên Vật Liệu Quan Trọng

Nó không chỉ đơn thuần là một phòng làm việc hay phòng thí nghiệm, mà còn là nơi mà sự tưởng tượng và sự sáng tạo được thể hiện một cách tự do và độc đáo. Từ ngữ này trở nên phổ biến trong giáo dục Reggio Emilia, nơi "Atelier" trở thành một không gian thú vị, nơi trẻ em được khuyến khích để phát triển tài năng nghệ thuật và thỏa mãn sự tò mò bằng cách sử dụng đa dạng các nguyên vật liệu.