CÁC ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA PHƯƠNG PHÁP REGGIO EMILIA

 

1.    Điểm mấu chốt: Điểm mấu chốt của phương pháp này là xem trẻ là những người có khả năng, ý tưởng và giá trị riêng của mình. Phương pháp này coi trẻ là những người sáng tạo, có thể tự học và có khả năng tự quyết định về việc học của mình.

2.    Giáo viên là người hướng dẫn: Giáo viên trong phương pháp Reggio Emilia là người hướng dẫn, đồng hành cùng trẻ trong quá trình học tập, chứ không phải là người chỉ đạo. Họ cung cấp các tài nguyên và đề xuất các dự án cho trẻ tham gia.

3.    Học tập dựa trên dự án: Học tập trong phương pháp này dựa trên các dự án do giáo viên, trẻ và phụ huynh cùng tham gia thiết kế. Các dự án này thường liên quan đến các chủ đề, câu hỏi hoặc vấn đề mà trẻ quan tâm đến.

4.    Sử dụng nhiều ngôn ngữ: Phương pháp này khuyến khích việc sử dụng nhiều ngôn ngữ trong quá trình học tập. Trẻ được khuyến khích sử dụng các hình thức ngoại ngữ, âm thanh, hình ảnh và văn bản khác nhau để thể hiện ý tưởng và suy nghĩ của mình.

5.    Học tập thông qua trải nghiệm: Học tập trong phương pháp Reggio Emilia thông qua trải nghiệm. Trẻ được khuyến khích tham gia các hoạt động thực tế, tìm hiểu và khám phá thế giới xung quanh thông qua các kinh nghiệm trực tiếp.

6.    Sử dụng vật liệu tự nhiên: Phương pháp này khuyến khích việc sử dụng vật liệu tự nhiên và tài nguyên địa phương để thúc đẩy sự sáng tạo và phát triển của trẻ.

7.    Hợp tác giữa phụ huynh, giáo viên và cộng đồng: Phương pháp Reggio Emilia xem việc hợp tác giữa phụ huynh, giáo viên và cộng đồng là rất quan trọng để hỗ trợ sự phát triển và học tập của trẻ.