CÁC THUẬT NGỮ THƯỜNG ĐƯỢC NHẮC ĐẾN TRONG PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN REGGIO EMILIA

Các thuật ngữ thường được nhắc đến trong phương pháp tiếp cận Reggio Emilia gồm:

1. Hundred Languages of Children (Trăm ngôn ngữ của trẻ em): Đây là khái niệm chỉ rằng trẻ em có nhiều cách để thể hiện sự sáng tạo và tư duy của mình, không chỉ bằng ngôn ngữ nói mà còn bằng các hình thức khác như vẽ tranh, chơi đùa, xây dựng... Phương pháp Reggio Emilia coi trọng việc khuyến khích trẻ em thể hiện bản thân thông qua các hình thức sáng tạo khác nhau.

2. Atelier: Đây là một phòng học đặc biệt được thiết kế dành riêng cho các hoạt động sáng tạo của trẻ em, đặc biệt là các hoạt động liên quan đến mỹ thuật, âm nhạc, trang phục... Trong phòng Atelier, trẻ em có cơ hội được tự do sáng tạo, khám phá và thể hiện bản thân thông qua các hoạt động nghệ thuật.

3. Documentation (Tài liệu ghi nhận): Đây là quá trình quan sát và ghi chép lại quá trình học tập của trẻ em, nhằm tạo ra một tài liệu học tập có giá trị đối với cả trẻ em và giáo viên. Tài liệu này thường được sử dụng để đánh giá kết quả học tập, đồng thời cung cấp thông tin để giáo viên có thể điều chỉnh phương pháp giáo dục phù hợp với nhu cầu của từng trẻ.

4. Project (Dự án): Đây là một hoạt động học tập theo dạng dự án, được thực hiện trong một thời gian nhất định, có mục tiêu cụ thể và liên quan đến sự tò mò và nhu cầu tìm hiểu của trẻ. Quá trình dự án này cho phép trẻ em có cơ hội thực hành các kỹ năng học tập và thực hành các giá trị cộng đồng, đồng thời giúp trẻ phát triển kỹ năng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề.

5. Environment as the third teacher (Môi trường giáo dục là người thầy thứ ba): “Environment as the third teacher (Môi trường giáo dục là người thầy thứ ba): Phương pháp tiếp cận Reggio Emilia coi môi trường giáo dục là một yếu tố quan trọng trong việc phát triển toàn diện”Viết tiếp ý này

Theo phương pháp tiếp cận Reggio Emilia, môi trường giáo dục không chỉ là nơi trẻ đến để học tập, mà còn được coi là người thầy thứ ba, người giúp trẻ phát triển toàn diện. Môi trường học tập trong phương pháp này được thiết kế sao cho phù hợp với sở thích và nhu cầu của trẻ, tạo ra một không gian an toàn và thân thiện để trẻ có thể khám phá, sáng tạo và học hỏi.

Môi trường học tập trong phương pháp Reggio Emilia không chỉ bao gồm các phòng học, mà còn bao gồm cả các khu vực ngoài trời, các phòng tập thể dục, thư viện, vườn trẻ... Các khu vực này được thiết kế với mục đích khuyến khích trẻ tìm hiểu, khám phá và học hỏi thông qua các hoạt động thực tế.

Môi trường học tập trong phương pháp Reggio Emilia còn được thiết kế sao cho phù hợp với sự phát triển của trẻ. Nó được thiết kế với mục đích tạo ra một môi trường học tập phù hợp với nhu cầu và sở thích của trẻ, từ đó giúp trẻ phát triển tối đa khả năng của mình.

Một trong những điểm đặc trưng của môi trường học tập trong phương pháp Reggio Emilia là sự tôn trọng đến các nét cá tính và sự khác biệt của mỗi trẻ. Việc này được thể hiện thông qua cách thiết kế môi trường học tập phù hợp với nhu cầu và sở thích của từng trẻ. Mỗi trẻ sẽ có không gian riêng để thể hiện bản thân và khám phá thế giới xung quanh.

Tóm lại, môi trường giáo dục được coi là người thầy thứ ba trong phương pháp tiếp cận Reggio Emilia, được thiết kế sao cho phù hợp với sự phát triển của trẻ, tạo ra một không gian an toàn và thân thiện để trẻ có thể khám phá, sáng tạo và học hỏi.

6. Teacher as researcher (Giáo viên như một nhà nghiên cứu): Giáo viên trong phương pháp Reggio Emilia được coi là một nhà nghiên cứu, người đứng ra thiết kế và thực hiện các hoạt động học tập cho trẻ. Họ phải đặt câu hỏi, quan sát và nghiên cứu sự phát triển của trẻ, đồng thời tạo ra môi trường học tập phù hợp với nhu cầu của trẻ.

7. Emergent curriculum (Chương trình học tập mọc nảy): Đây là một phương pháp thiết kế chương trình học tập theo hướng tập trung vào nhu cầu của trẻ. Giáo viên trong phương pháp Reggio Emilia không áp đặt chương trình học tập cho trẻ, mà cùng trẻ đưa ra các chủ đề và dự án mà trẻ muốn học tập, sau đó thiết kế chương trình phù hợp với nhu cầu và sở thích của trẻ.

8. Parental involvement (Sự tham gia của phụ huynh): Phương pháp Reggio Emilia coi trọng sự tham gia của phụ huynh trong quá trình giáo dục của trẻ. Phụ huynh được khuyến khích tham gia vào quá trình giáo dục của con em mình, đồng thời được cho phép xem các hoạt động học tập của con và cùng tham gia vào các hoạt động học tập với con.

9. Provocations (Các kích thích): Đây là các hoạt động hoặc tài liệu được giáo viên thiết kế để kích thích sự tò mò và sự phát triển của trẻ. Các kích thích này có thể là các tài liệu đọc, bài hát, tranh vẽ, đồ chơi, hoặc các hoạt động ngoài trời... Mục đích của các kích thích này là giúp trẻ phát triển các kỹ năng học tập và tăng cường khả năng sáng tạo của trẻ.

10. Progettazione: Progettazione là thuật ngữ tiếng Ý để chỉ quá trình thiết kế hoạt động học tập và nghiên cứu theo một chủ đề nhất định. Quá trình này bao gồm việc lên kế hoạch, thực hiện và đánh giá kết quả của các hoạt động học tập, với mục đích khuyến khích trẻ tham gia tích cực vào quá trình học tập và phát triển khả năng sáng tạo, tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề.

11. Emergent Curriculum: Emergent Curriculum là thuật ngữ để miêu tả phương pháp giảng dạy dựa trên sự phát triển tự nhiên của các hoạt động và sở thích của trẻ. Các chủ đề học tập được phát triển dựa trên những câu hỏi và thắc mắc của trẻ, chứ không phải do giáo viên đưa ra.

12. Co-construction: Co-construction là thuật ngữ để miêu tả quá trình giáo viên và trẻ cùng nhau xây dựng kiến thức và kỹ năng thông qua các hoạt động học tập. Việc này giúp trẻ trở thành chủ động trong quá trình học tập và phát triển khả năng hợp tác và tự tin trong việc đưa ra

13. Collaborative learning: Collaborative learning (Học tập hợp tác) là một phương pháp giảng dạy quan trọng trong phương pháp Reggio Emilia. Học tập hợp tác khuyến khích sự tương tác giữa các trẻ và giáo viên, giúp trẻ phát triển kỹ năng xã hội, học hỏi từ nhau và trở nên chủ động trong quá trình học tập.

14. Image of the child: Image of the child (Hình ảnh của trẻ) là một khái niệm quan trọng trong phương pháp Reggio Emilia. Image of the child là quan điểm về trẻ em, coi trẻ là những người có khả năng tự quản lý, tư duy và sáng tạo. Điều này khuyến khích giáo viên coi trẻ là những nhà sáng tạo và giúp trẻ tự tin phát triển khả năng của mình.

15. Parent involvement: Parent involvement (Sự tham gia của phụ huynh) là một phần quan trọng của phương pháp Reggio Emilia. Phụ huynh được coi là đối tác trong quá trình giáo dục của trẻ, có thể cùng tham gia các hoạt động học tập và giúp đưa ra những ý kiến ​​phản hồi để giúp cho quá trình giáo dục trở nên hiệu quả hơn.

Tóm lại, các thuật ngữ trên đều được sử dụng trong phương pháp tiếp cận Reggio Emilia, đề cao việc khuyến khích sự sáng tạo và tư duy của trẻ, tạo ra môi trường học tập phù hợp với nhu cầu của trẻ, cùng với sự tham gia của phụ huynh và vai trò của giáo viên là nhà nghiên cứu trong quá trình giáo dục của trẻ.