REGGIO CHILDREN LÀ AI?

Reggio Children đào tạo những nội dung gì? Và có quyền gì với phương pháp tiếp cận reggio emilia?

Reggio Children là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập bởi cộng đồng giáo dục và nhà giáo dục tại Reggio Emilia vào năm 1994 nhằm bảo vệ và phát triển phương pháp tiếp cận Reggio Emilia trên toàn thế giới. Tổ chức này cung cấp một loạt các chương trình đào tạo, tài liệu, sách, phim và hoạt động khác để giới thiệu và phát triển phương pháp Reggio Emilia.

Các chương trình đào tạo của Reggio Children bao gồm các khóa học ngắn hạn, các chương trình đào tạo trực tuyến và các khóa học tại Reggio Emilia, Ý. Những khóa học này cung cấp cho các giáo viên, nhà nghiên cứu và các chuyên gia giáo dục các kiến thức và kỹ năng cần thiết để triển khai phương pháp tiếp cận Reggio Emilia trong giáo dục mầm non và cấp tiểu học.

 

Ngoài ra, Reggio Children cũng cung cấp các tài liệu và sách về phương pháp Reggio Emilia, bao gồm các cuốn sách do các nhà giáo dục của Reggio Emilia biên soạn và xuất bản. Tổ chức này cũng thường xuyên tổ chức các hội thảo, cuộc hội nghị và các hoạt động khác để tăng cường sự hiểu biết và giới thiệu về phương pháp này.

Tuy nhiên, Reggio Children không có quyền giám sát hoặc cấp phép cho các tổ chức hay cá nhân sử dụng phương pháp Reggio Emilia. Các trường hay tổ chức áp dụng phương pháp này đều là các tổ chức độc lập, sử dụng phương pháp Reggio Emilia dựa trên các tài liệu và kinh nghiệm được chia sẻ bởi Reggio Children và cộng đồng giáo dục Reggio Emilia.

Giới thiệu về phương pháp giáo dục Reggio Emilia:

Trong khóa đào tạo này, người học sẽ được giới thiệu về lịch sử và triết lý của phương pháp giáo dục Reggio Emilia. Khóa học sẽ cung cấp cho người học các khái niệm và nguyên lý chính của phương pháp này.

Thiết kế môi trường học tập:

Trong khóa đào tạo này, người học sẽ được hướng dẫn thiết kế môi trường học tập theo phương pháp giáo dục Reggio Emilia. Khóa học sẽ tập trung vào việc thiết kế các khu vực học tập, đồ chơi, vật dụng và các tài liệu giáo dục.

Chương trình giáo dục:

Khóa đào tạo này sẽ tập trung vào cách xây dựng chương trình giáo dục phù hợp với phương pháp giáo dục Reggio Emilia. Người học sẽ được giới thiệu về cách thiết kế các hoạt động học tập, bao gồm cả các hoạt động ngoài trời, thực nghiệm và các hoạt động nghệ thuật.

Hướng dẫn về vai trò của giáo viên:

Khóa đào tạo này sẽ giúp người học hiểu rõ về vai trò của giáo viên trong phương pháp giáo dục Reggio Emilia. Người học sẽ được giới thiệu về cách tương tác với trẻ, cách hỗ trợ trẻ phát triển và cách đánh giá sự tiến bộ của trẻ.

Phát triển chuyên môn:

Khóa đào tạo này sẽ cung cấp cho người học các kỹ năng và kiến thức cần thiết để trở thành một giáo viên chuyên nghiệp theo phương pháp giáo dục Reggio Emilia. Người học sẽ được hướng dẫn về các kỹ năng giao tiếp, lập kế hoạch và quản lý lớp học.

Nghiên cứu và phát triển:

Khóa đào tạo này sẽ hướng dẫn người học cách nghiên cứu và phát triển phương pháp giáo dục Reggio Emilia. Người học sẽ được giới thiệu về cách thu thập và phân tích dữ liệu, đánh giá và cải tiến các hoạt động giáo dục.

Liên kết và hợp tác:

Reggio Children cũng cung cấp các khóa đào tạo liên quan đến việc liên kết và hợp tác giữa các nhà giáo, giáo viên và các chuyên gia giáo dục khác. Khóa học này sẽ giúp người học hiểu về tầm quan trọng của sự hợp tác và giao lưu trong giáo dục.

Ngoài ra, Reggio Children còn tổ chức các hội thảo, các cuộc thảo luận và các chương trình đào tạo tùy  chỉnh cho các tổ chức và cá nhân. Những hoạt động này giúp đáp ứng nhu cầu đào tạo và phát triển của    từng người, từng tổ chức riêng biệt. Tất cả những hoạt   động giáo dục của Reggio Children đều tập trung vào  việc hỗ trợ phát triển toàn diện cho trẻ em và giúp các giáo viên trở thành những người hướng dẫn tốt hơn        trong việc giáo dục và nuôi dưỡng các em nhỏ.

Ngoài Reggio Children, còn có nhiều tổ chức khác trên thế giới đang đào tạo và phát triển về phương pháp tiếp cận Reggio Emilia. 

Một số tổ chức đáng chú ý bao gồm:

1.    International Centre for the Defense and Promotion of the Rights and Potential of All Children (Reggio Children International) - Tổ chức này có trụ sở tại Reggio Emilia, Ý và là một tổ chức độc lập liên kết với Reggio Children. Nhiệm vụ của tổ chức này là bảo vệ và thúc đẩy quyền lợi và tiềm năng của tất cả trẻ em, và cũng cung cấp các chương trình đào tạo, hội thảo, tài liệu và hoạt động khác liên quan đến phương pháp Reggio Emilia.

2.    North American Reggio Emilia Alliance (NAREA) - Tổ chức này là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Bắc Mỹ, được thành lập nhằm hỗ trợ và phát triển sự hiểu biết về phương pháp Reggio Emilia trong cộng đồng giáo dục Bắc Mỹ. NAREA cung cấp các chương trình đào tạo, tài liệu, hội thảo và các hoạt động khác để giới thiệu và phát triển phương pháp này.

3.    The Reggio Emilia Australia Information Exchange (REAIE) - Tổ chức này là một tổ chức phi lợi nhuận tại Australia, được thành lập nhằm hỗ trợ và phát triển sự hiểu biết về phương pháp Reggio Emilia tại Úc. REAIE cung cấp các chương trình đào tạo, hội thảo, tài liệu và hoạt động khác để giới thiệu và phát triển phương pháp này tại Úc.

Các tổ chức khác như Reggio Children, NAREA và REAIE đều cung cấp các khóa học, tài liệu và các hoạt động khác để hỗ trợ giáo viên, chuyên gia giáo dục và các nhà nghiên cứu triển khai phương pháp Reggio Emilia trong giáo dục.