TÍNH SÁNG TẠO ĐƯỢC THỂ HIỆN NHƯ THẾ NÀO THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC CHO TRẺ?

Các hoạt động tổ chức cho trẻ trong phương pháp này thường bao gồm:

1.    Hoạt động nghệ thuật: Trẻ được khuyến khích sử dụng nhiều nguyên vật liệu khác nhau để thực hiện các hoạt động nghệ thuật. Họ có thể sáng tạo các bức tranh, điêu khắc, xây dựng các cấu trúc bằng các nguyên vật liệu như đất sét, giấy, gỗ, kim loại, vv. Trong quá trình thực hiện, trẻ được khuyến khích tư duy sáng tạo và khám phá các ý tưởng mới.

2.    Hoạt động khoa học và toán học: Trẻ được khuyến khích tìm hiểu về các vấn đề khoa học và toán học thông qua các hoạt động thực tế. Họ có thể thực hiện các thí nghiệm đơn giản để khám phá các khái niệm khoa học và toán học, tạo ra các mô hình và đồ chơi bằng các nguyên vật liệu khác nhau.

3.    Hoạt động xã hội và trò chuyện: Trẻ được khuyến khích tham gia vào các hoạt động xã hội và trò chuyện để phát triển kỹ năng giao tiếp và thấu hiểu ngôn ngữ. Các hoạt động này có thể bao gồm các buổi thảo luận nhóm, trò chơi nhóm, câu chuyện, vv.

4.    Hoạt động thể chất: Trẻ được khuyến khích tham gia các hoạt động thể chất để phát triển sức khỏe và thể lực, đồng thời khám phá các khái niệm về thể chất như vận động, tương tác và trải nghiệm cảm giác.

Trẻ thể hiện tính sáng tạo của mình thông qua các hoạt động trên. Họ có thể đưa ra ý tưởng mới, thử nghiệm các ý tưởng khác nhau và phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề. Khi tham gia vào các hoạt động tự do, trẻ có cơ hội thể hiện sáng tạo và khám phá thế giới xung quanh.