TRIẾT LÝ CỦA PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN REGGIO EMILIA

1.    Trẻ em là những người có tiềm năng và quyền lợi riêng: Reggio Emilia cho rằng trẻ em có thể học và phát triển bằng cách tham gia vào các hoạt động sáng tạo và xã hội, và có quyền được đối xử tốt và được tôn trọng trong mọi tình huống.

2.    Môi trường là vô cùng quan trọng: Môi trường được coi là một thành viên trong quá trình giáo dục, giúp trẻ phát triển sự tò mò, khám phá và học tập. Một môi trường hấp dẫn, đầy sáng tạo, an toàn và thoải mái có thể giúp trẻ phát triển và khám phá tiềm năng của mình.

3.    Học tập thông qua trải nghiệm: Trẻ em học tập thông qua trải nghiệm, khám phá và xây dựng kiến thức bằng cách tham gia vào các hoạt động thực tế, xã hội và sáng tạo.

4.    Sáng tạo và tư duy độc lập: Reggio Emilia khuyến khích trẻ em sử dụng trí tưởng tượng và tư duy độc lập để khám phá, tìm hiểu và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.

5.    Hợp tác và giao tiếp: Hợp tác và giao tiếp được xem là yếu tố quan trọng trong quá trình học tập, phát triển và giáo dục của trẻ em. Reggio Emilia khuyến khích trẻ em học tập và phát triển thông qua việc tương tác và giao tiếp với nhau.

6.    Giáo dục cho sự bình đẳng và công bằng: Reggio Emilia coi trọng việc giáo dục cho sự bình đẳng và công bằng, giúp trẻ phát triển tất cả các khía cạnh của bản thân và trở thành những người đóng góp tích cực cho xã hội.