VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN TRONG PPTC REGGIO EMILIA

Trong phương pháp tiếp cận Reggio Emilia, vai trò của giáo viên là rất quan trọng và đóng vai trò là người hướng dẫn, người khuyến khích và người hỗ trợ cho trẻ. Giáo viên không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là người thiết lập môi trường học tập và hướng dẫn trẻ khám phá thế giới xung quanh.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của giáo viên trong phương pháp Reggio Emilia là thiết lập môi trường học tập thuận tiện và khuyến khích sự tò mò của trẻ. Giáo viên cần phải tạo ra một môi trường an toàn và đầy thú vị, nơi trẻ có thể tự do khám phá và tìm hiểu những điều mới mẻ. Giáo viên cần thiết kế một môi trường học tập đa dạng với các khu vực khác nhau để khuyến khích các hoạt động khác nhau, bao gồm cả nghệ thuật, đọc sách, xây dựng và thí nghiệm.

Ngoài ra, giáo viên còn có vai trò khuyến khích trẻ tìm hiểu và đặt câu hỏi để khuyến khích sự tò mò của trẻ. Giáo viên cần hướng dẫn trẻ cách suy nghĩ và tìm hiểu vấn đề, đặt câu hỏi để khám phá thế giới xung quanh một cách tự nhiên. Điều này giúp trẻ trở nên sáng tạo, nhanh nhạy và có khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp.

Ngoài ra, giáo viên trong phương pháp Reggio Emilia cũng đóng vai trò của một người hỗ trợ, giúp trẻ giải quyết các vấn đề và phát triển kỹ năng xã hội. Giáo viên cần khuyến khích trẻ học cách làm việc nhóm, giúp đỡ lẫn nhau và hỗ trợ cho nhau. Bằng cách tham gia vào các hoạt động nhóm, trẻ có thể học cách làm việc cùng nhau, giải quyết các vấn đề và tìm ra các giải pháp tốt nhất.