XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC THEO HƯỚNG TIẾP CẬN REGGIO EMILIA

Chương trình học theo phương pháp tiếp cận Reggio Emilia cho trẻ mầm non không được xây dựng với một cấu trúc chính thức cố định. Thay vào đó, nó dựa trên một khung cảnh tổng quan về các hoạt động học tập, trong đó trẻ được khuyến khích để phát triển theo những cách mà chúng tự quyết định và theo sự tò mò và khám phá của mình.

Một số phương pháp và hoạt động học tập thường được sử dụng trong phương pháp Reggio Emilia cho trẻ mầm non bao gồm:

1. Hoạt động thí nghiệm: Trẻ được khuyến khích tham gia vào các hoạt động thí nghiệm, ví dụ như thí nghiệm với nước, cát, đất sét, hoặc các vật liệu tự nhiên khác. Những hoạt động này giúp trẻ tìm hiểu và khám phá thế giới xung quanh mình thông qua việc trải nghiệm.

2. Nghệ thuật và thủ công: Nghệ thuật và thủ công được sử dụng để khuyến khích sự sáng tạo của trẻ. Trẻ được khuyến khích để sử dụng các vật liệu và công cụ khác nhau để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, bao gồm cả vẽ tranh, xây dựng, điêu khắc và nhiều hơn nữa.

3. Kể chuyện và đóng kịch: Trẻ được khuyến khích để sử dụng trí tưởng tượng của mình để kể chuyện hoặc tham gia vào các hoạt động đóng kịch. Những hoạt động này giúp trẻ phát triển khả năng diễn đạt, khả năng tưởng tượng và kỹ năng xã hội.

4. Học tập hợp tác: Trẻ được khuyến khích để học hỏi từ nhau thông qua các hoạt động học tập hợp tác, trong đó chúng có thể tương tác với nhau để giải quyết các vấn đề hoặc hoàn thành các dự án.

5. Thời gian tự do: Thời gian tự do được cung cấp cho trẻ để khuyến khích sự tò mò và khám phá của chúng. Trẻ được tự do tìm hiểu và khám phá thế giới xung quanh mình bằng các hoạt động và vật liệu khác nhau. Thời gian tự do giúp trẻ tự chủ và phát triển kỹ năng tự quản lý.

Trong chương trình học theo phương pháp Reggio Emilia, giáo viên đóng vai trò của một người hướng dẫn và người hỗ trợ cho trẻ. Giáo viên không chỉ đơn thuần truyền đạt kiến thức, mà còn tạo ra một môi trường học tập thuận tiện và khuyến khích trẻ học hỏi và khám phá. Giáo viên thường đặt câu hỏi để khuyến khích sự tò mò của trẻ và khuyến khích chúng tham gia vào các hoạt động học tập.

Để theo đuổi phương pháp tiếp cận Reggio Emilia, các trường mầm non thường phải đảm bảo rằng môi trường học tập được thiết kế để khuyến khích sự tò mò và khám phá của trẻ, với các khu vực chơi khác nhau để khuyến khích các hoạt động khác nhau, bao gồm cả nghệ thuật, đọc sách, xây dựng và thí nghiệm. Các trường cũng thường sử dụng các phương tiện ghi hình, chụp ảnh và ghi âm để theo dõi tiến trình học tập của trẻ và đánh giá kết quả học tập của chúng.