Bữa sáng dinh dưỡng dành cho trẻ từ 1-3 tuổi


Đối với chúng tôi, mỗi đứa trẻ là một hạt giống. Mỗi hạt giống sẽ lớn lên và tạo thành những trái ngọt với những tiềm năng khác nhau. Đó là lý do tại sao chương trình giảng dạy độc đáo của chúng tôi ...


Bữa sáng dinh dưỡng dành cho trẻ từ 1-3 tuổi - Triết lý Reggio Emilia và học thuyết Trí thông minh đa dạng (Howard Gardner - Đại Học Harvard) là quan điểm giáo dục xuyên suốt cho tất cả hoạt động tại Victoria Preschool, nơi từng đứa trẻ được tôn trọng, yêu thương và hạnh phúc.

Đối với chúng tôi, mỗi đứa trẻ là một hạt giống. Mỗi hạt giống sẽ lớn lên và tạo thành những trái ngọt với những tiềm năng khác nhau. Đó là lý do tại sao chương trình giảng dạy độc đáo của chúng tôi ...

#